لیدر

یک لیدر، قبل از جذب افراد موفق و کارآمد باید خودش به عنوان یک لیدر ماهر و توانمند مطرح باشد.

مدیریت جذب افراد، فرصت ها و هدیه هایی هستند که شما به عنوان یک مدیر، تاجر، لیدر، مالک و یا پدر و مادر در اختیار اطرافیان خود قرار می دهید. با اهمیت ترین مورد در مدیریت، تعالی بخشیدن مهارت های خودتان است. همه مدیران و لیدرهای موفق و بزرگ در راه پیشرفت خود فعالیت می کنند تا کارآمد و موثر باشند.

شما به عنوان یک لیدر موفق و ماهر باید دارای خصوصیات زیر باشید.

1-    محکم و مصمم باشید نه بی نزاکت و و گستاخ؛ برای قدرتمند شدن به موردی که ذکر شد توجه نمایید. بعضی از افراد قدرت را با بی احترامی و بی شرمی اشتباه می گیرند. در حالی که اصلا جایگزین مناسبی نیست.

2-    مهربان باشید نه ضعیف و بی اراده؛ مهربانی به معنی ناتوانی نیست بلکه نوعی قدرت است. ما باید آن قدر مهربان باشیم، تا به اشخاص حقیقت را بگوییم. مهربان و بافکر باشیم تا حرف خود را با صراحت بزنیم و موارد را همانطور که هستند بیان کنیم و دیگران را فریب ندهیم.

3-    جسور باشید نه زورگو؛ می توان با جسارت در زندگی برنده شد. برای نفوذ داشتن سعی کنید جلوتر از افراد حرکت نمایید و همیشه اولین فردی باشید که مشکلات را حل می کند و متوجه نخستین نشانه مشکل و گرفتاری می شود.

4-    متواضع باشید نه کمرو و خجالتی؛ کمرو بودن جلوی پیشرفت افراد را می گیرد. فروتنی و خجالت دو مقوله جدا از هم هستند. خضوع کلمه ای خدایی است که شکوه و احترام را تداعی می کند. به کاربردن این کلمه در مورد انسان، خاص بودن این مخلوق خداوند را آشکار می کند. با خضوع، فاصله بین ما با خداوند، آسمان و ستاره ها کم می شود به آنها نزدیک تر می شویم و خودمان را جزئی از ستاره ها می دانیم. فروتنی فضیلت است اما کمرویی و ترس، بیماری است و به همراه خود پریشانی می آورد.

5-    عزت نفس داشته باشید نه خودبینی؛ با پیروز شدن به خود ببالید، زمانی که به آرزوهای خود دست می یابید افتخار کنید، در جامعه سربلند باشید اما به یاد داشته باشید که یک لیدر خوب سر افراز است، اما مغرور نیست. در حقیقت بدترین نوع تکبر، تکبر به نادانی و ناآگاهی است.

6-    شوخ طبع باشید نه بذله گو؛ شوخ طبع بودن بسیار پسندیده است و مدیر موفق باید این خصلت را داشته باشد، اما نباید باعث شود بدون تفکر کاری را انجام دهد.

مهارت هایی که برای یک لیدر مناسب است شاید برای افراد دیگر موثر نباشد اما مهارت های اصلی و بنیادی یک مدیر برای همه در محیط کار، تجارت و اجتماع مناسب خواهد بود.

/ 1 نظر / 4 بازدید
آرش

سختي زمستان زندگي، بهار خود را در پيش دارد.. قيام وحدت ................تحت راهبري يگانه نجات دهنده ملت ايران آقا پروفسور ابراهيم ميرزايي لحظه ها دوران سازند....