نکته

 وقتی می خواهید کاری را به کسی محول کنید، روشی را برای عنوان کردنش انتخاب کنید تا حس مسئولیت افراد برانگیخته شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید