ارزش مدیر

مردی برای خرید طوطی وارد یک پرنده فروشی شد . فروشنده به سه طوطی مشابه که روی شاخه ای نشسته بودند اشاره کرد و گفت : ” طوطی سمت چپی ۵۰۰ دلار می ارزد . ” مرد پرسید : ” چرا آنقدر گران است ؟ ” فروشنده پاسخ داد : ” خوب ، این طوطی می تواند با رایانه کار کند . ” مرد در مورد طوطی دوم پرسید و فروشنده توضیح داد که قیمت این یکی ۱۰۰۰ دلار است چون او همه کارهایی را که آن یکی بلد است می تواند انجام دهد به علاوه اینکه می تواند در اینترنت سرچ کند . مرد با ترس و لرز در مورد طوطی سوم سوال کرد و متوجه شد که ۲۰۰۰ دلار می ارزد ، شگفت زده پرسید : ” این یکی چه کاری بلد است ؟ ” فروشنده گفت : ” اگر بخواهم صادقانه جواب بدهم باید بگویم که من هیچ وقت ندیدم او کاری بکند ، ولی آن دو طوطی دیگر او را رییس خطاب می کنند !

/ 0 نظر / 4 بازدید