تغییر کردن

وقتی شما شروع به شستن یک ظرف کثیف می کنید، ابتدا به نظر می رسه که ظرف داره کثیف تر میشه ولی این فقط به خاطر اینه که آلودگیها از جای خودشون کنده میشوند و به سطح میان و وقتی شما به شستن ادامه بدید ، آلودگیها از بین می روند و ظرف تمیز میشه .
 وقتی انسان هم میخواد تغییر کنه ، در ابتدای کار شاید اوضاع حتی بدتر از قبل به نظر برسه و یا برای مدتی به ظاهر هیچ تغییری مشاهده نشود در صورتی که تغییرها در درون ما در حال انجام هستند و درخت موفقیت در حال ریشه دواندن در درون ماست و تنها زمانی ثمره آن را می توان دید که مایوس نشوید و از آبیاری این درخت دست برندارید.

/ 0 نظر / 4 بازدید