پریدن درون ترس

هرجا با ترس مواجه می شوید، از آن نگریزید. در واقع از ترس، نشانه ها را دریافت کنید. این نشانه ها علام راهنمایی هستند که به شما می گویند در کدام چهت پیش روید. ترس فقط حریفی است که به شما میگوید - بیا


وقتی چیزی واقعا خوب است، ترس آور هم هست، زیرا شناخت و نگاهی تازه به شما می بخشد و شما را به سوی تغییرات خاصی میراند. شما را به مرزی میرساند که اگر عقب نشینی کنید، هرگز خودتان را نخواهید بخشید. همیشه از خودتان به عنوان آدمی ترسو یاد خواهید کرد. اگر پیش روید، خطرناک است
هرگاه با ترس روبه رو می شوید، به یاد داشته باشید که عقب نروید، ، زیرا عقب نشینی راه حل نیست. به درون ترس بپرید. اگر از شب تاریک می ترسید، وارد شب تاریک شوید، زیرا تنها راه غلبه بر آن ترس، همین است.
تنها راه پشت سر گذاشتن ترس، همین است. وارد شب شوید. هیچ چیز مهم تر از آن نیست. در شب تنها بنشینید و بگذارید شب کار خود را بکند. اگر هم میترسید و می لرزید، به شب بگویید: هر چه میخواهی بکن. من این جا هستم
بعد از چند دقیقه خواهید دید که همه چیز آرام گرفته است. تاریکی دیگر تاریک نیست، بلکه روشن شده است. از آن لذت خواهید برد. می توانید آن را لمس کنید، آن سکوت مخملی، آن گستره و آن نوای موسیقی را. قادر خواهید بود از آن تاریکی لذت ببرید و خواهید گفت: چه احمق بودم که از این تجربه ی زیبا میترسیدم

/ 0 نظر / 5 بازدید