نصیحت بزرگان

۱.نهال دوستی واقعی آهسته رشد می کند.

۲.بزرگتر از آرامش فکر هیچ خوشبختیی نیست.

۳.سخت نگیریید.بر غم ها و نگرانی های خود بخندید تا ببینید چگونه دود می شوند و به هوا می روند.

۴.هر وقت بتوانیم بعد از شکست لبخند بزنیم شجاع خواهیم بود.

۵.مایوس مباش زیرا ممکن است آخرین کلیدی که در جیب داری قفل را بگشاید.

۶.اگر تورا دشمنی می باشد دلتنگ مشو که هر که را دشمنی نباشدبی قدر و بها می باشد.

۷.برای کسی که آهسته و پیوسته راه می رود هیچ راهی دور نیست.

۸.زندگی خیلی جدی تر از آن است که بخواهید درباره اش جدی صحبت کنید.

۹.بهترین درمان برای قلب های شکسته این است که دوباره بشکند.

۱۰.خوشبخترین انسان کسی است که خوشبختی را درون خانه ی خود جستجو کند.

۱۱.بهترین انتقام ها فراموشی و بخشش است.

۱۲.عالی ترین سلاح برای مغلوب کردن دشمن خونسردی است.

۱۳. عشق کد زندگی ست.

۱۴.عاشق شدن هنر نیست عاشق ماندن هنر است.

۱۵.زندگی به سه چیز پایدار است:امید.صبر و گذشت.کسی که هر یکی اینها را داشته باشد هرگز فرو نمی ریزد.

۱۶.صبر کلید پیروزی است.

۱۷.این شکست ها هستند که مو فقیت ها را جذاب می کنند.

۱۸. همیشه امید داشته باش چون همیشه فردایی هست.

۱۹. شوخی شوخی به گذشته ها نگاه کنید و جدی از آنها درس بگیرید.

۲۰. دوست آن نیست که یک دل به صد یار دهد دوست آن است که صد دل به یک یار دهد.

۲۱.محبت خرجی ندارد در حالی که می تواند همه چیز را خریداری کند.

۲۲.انسان تا زمانی که طعم تلخی ها را نچشد معنای خوشبختی را درک نمی کند

۲۳.غرور انسان را نابود می کند.

۲۴.رازت را به کسی نگو ! وقتی خودت نمی توانی آن را حفظ کنی چگونه از دیگران انتظار داری که آن را برایت حفظ کنند؟

۲۵.از زندگی هر آنچه لیاقتش را داریم به ما می رسد نه آنچه آرزویش را داریم.
/ 0 نظر / 35 بازدید