حرفه‌ای

چگونه بیندیشیم؟حرفه‌ای یا آماتور؟
نحوه صحبت کردن، لباس پوشیدن، نوشتن، رفتار کردن و کار کردن ما تعیین می‌کند که آیا یک حرفه‌ای می‌ باشیم و یا یک آماتور. با آن که اغلب افراد آماتور بودن را عادی می‌پندارند، اما همه تلاش دارند آماتور به نظر نیایند. به طور خلاصه می‌‌توان تفاوت افراد حرفه‌ای و آماتور را در فاکتورهای زیر خلاصه کرد.
ـ یک حرفه‌ای تمام جوانب شغل خود را آموزش می‌بیند. یک آماتور از هر فرصتی استفاده می‌کند تا از روند یادگیری طفره رود.
ـ یک حرفه‌ای به دقت در می‌یابد به چه چیزهایی نیاز و احتیاج است. یک آماتور نیازها و احتیاجات دیگران را حدس می‌زند.
ـ ظاهر و طرز بیان یک حرفه‌ای همانند یک حرفه‌ای می‌باشد. یک آماتور ظاهر و گفتار به هم ریخته‌ای دارد.
ـ یک حرفه‌ای محیط کار خود را پاکیزه و منظم نگه می‌دارد. یک آماتور محیط شلوغ، آشفته و کثیفی دارد.
ـ یک حرفه‌ای متمرکز و مدیر است. یک آماتور سردرگم و پریشان خاطر.
ـ یک حرفه‌ای از اشتباهات خود درس می‌گیرد. یک آماتور اشتباهات خود را نادیده گرفته و یا پنهان می‌کند.
ـ یک حرفه‌ای از وظایف و مأموریت‌های دشوار استقبال می‌کند. یک آماتور تلاش می‌کند از کارهای دشوار خود را رهایی بخشد.
ـ یک حرفه ای در اسرع وقت پروژه‌ها را به انجام می‌رساند. یک آماتور در میان انبوه کارهای ناتمام احاطه گشته است.
ـ یک حرفه‌ای همواره خوش‌بینی و خون‌‌سردی خود را حفظ می‌کند. یک آماتور از کوره در می‌رود و بدترین وضعیت را متصور می‌شود.
ـ یک حرفه‌ای پول و حساب‌های بانکی خود را به دقت مدیریت می‌کند. یک آماتور پول خود را بی‌حساب خرج می‌کند.
ـ یک حرفه‌ای سعی می‌کند مشکلات و ناراحتی های دیگران را رفع کند. یک آماتور از مشکلات دیگران اجتناب می‌ورزد.
ـ یک حرفه‌ای از واژه‌های مثبت استفاده می‌کند. اشتیاق، خوشی، علاقه، رضایت، یک آماتور از واژه‌های منفی استفاده می‌کند مثل: خشم، خصومت، استرس، نفرت و قربانی.
ـ یک حرفه‌ای آن قدر پافشاری می‌کند تا به مقصود خویش برسد. یک آماتور در ابتدای کار شانه خالی می‌کند.
/ 0 نظر / 5 بازدید